De start.
Het Maas&Waals Mannenkoor is opgericht op 28 januari 1993. ‘Met circa 80 leden werd een vliegende start gemaakt onder leiding van Ad Versteden, want al meteen in de beginjaren gaf het koor kerstconcerten in Wijchen en Dreumel.
Op 5 mei 1995 werd met veel succes in een volle kerk van Druten de bevrijding herdacht. Het streven is om ieder jaar een aantal kleinere concerten te verzorgen en periodiek een groter optreden te verzorgen.

Het vervolg.
Omdat het koor in de loop der jaren een breed repertoire heeft opgebouwd kan opgetreden worden bij een grote variatie aan evenementen.
Het Maas&Waals Mannenkoor werkt daarbij ook samen met orkesten (w.o. Harmonie Koning Willem III uit Beneden-Leeuwen), regionale solisten (o.a.de sopraan Tenar van Kooten-Niekerk) of met andere koren en/of muzikale groepen (o.a. gemengd koor La Corbeille uit Vlijmen).

Wie?
De koorleden, ongeveer zestig in getal, komen uit het Land van Maas en Waal en de regio daar omheen. Zij repeteren wekelijks op donderdagavond met veel plezier in Dorpshuis "De Lier" Koningsweg 12 te Puiflijk.
Sinds 2024 is Marco 't Hart de vaste dirigent. Hij is zeer bedreven in het bewerken van zowel klassiek als modern repertoire, zodat het geschikt is voor mannenkoren.

Wat?
Het repertoire omvat klassieke werken (van o.a. Faure; Grieg of Palestrina), traditionele Slavische liederen, maar ook veel moderne werken (zoals Pastorale; Cent Mille Chansons).
Ook filmmuziek en bewerkingen van bekende nummers uit musicals (o.a. uit Les Miserables en West Side Story) worden ten gehore gebracht.
Het koor heeft daarnaast voldoende repertoire om desgevraagd kerkdiensten te verzorgen.
Er wordt doorgaans 4-stemmig gezongen: 1ste en 2de tenoren, baritons en bassen.
Alle partituren worden gedigitaliseerd, zodat onze zanger hun partij ook thuis kunnen instuderen.

Ons Maas&Waals Mannenkoor wil een eigen plaats bezetten tussen de vele goede koren die onze (wijde) regio heeft. Dat doen we door met veel plezier wekelijks te repeteren.
Er wordt heel wat afgelachen maar ondertussen toch serieus gewerkt aan nieuwe liederen of aan het ophalen van eerder ingestudeerde werken.
In de coronatijd (2020-2022) hebben we noodgedwongen onze activiteiten moeten onderbreken of afschalen. Desondanks zijn bijna alle leden het koor trouw gebleven. Daar zijn we trots op.

En nu?
Inmiddels hebben we de draad weer opgepakt. Zo hebben we hebben een “thuisconcert” gegeven in de kerk van Puiflijk (oktober 2022) en zijn nu bezig ons repertoire uit te breiden met deels moderne werken zonder dat de oude meesters worden vergeten.
Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. Een leeftijdsgrens is er niet! We vragen natuurlijk ook “jongere” mannen (Dat ben je al met een leeftijd rond de 50 jaar!) bij ons te komen zingen.

Koorfoto mei 2018 document