Het dagelijks bestuur en de directie van het Maas&Waals Mannenkoor wordt gevormd door:

- Gerard Strikker voorzitter 0487 - 512 541
- Vacature   secretaris  
- Johan Koopmanschap   penningmeester     06 - 407 56 752
- Peter Dolfing bestuurslid ACT&MUZ com         06 - 575 50 327           
- Dorus Pastoors         bestuurslid PR&A com 06 - 513 57 871
     
- Ton de Waal dirigent 024 - 6634 505
     

Hier vindt u de oud bestuursleden van het Maas&Waals Mannenkoor