Om ons koor goed te kunnen laten functioneren moeten de financiën op orde zijn.
Ook is het van belang dat daarover in volledige transparantie wordt gecommuniceerd met de leden. Voorafgaande aan iedere jaarvergadering controleert de commissie het verloop van de middelen van het koor en de wijze waarop dit door de penningmeester schriftelijke wordt verantwoord. De commissie licht haar bevindingen toe op jaarvergadering.
De commissie bestaat statutair uit twee leden van het koor waarvan jaarlijks een lid aftredend is. Het langstzittende lid is de voorzitter van de commissie.

Op dit moment wordt de kascontrole commissie gevormd door de volgende heren:

- Rien Cruijsen voorzitter
- Huub Bosch   commisielid