De PR&A commissie heeft tot taak ervoor te zorgen dat ons koor in de media de aandacht krijgt die op dat moment van belang wordt geacht. Dat kan inhouden dat een concert wordt aangekondigd; dat aandacht gevraagd wordt voor een ledenwerfactie of dat nieuws in algemene zin in de schijnwerpers moet worden gezet.
De formele besluitvorming verloopt via het bestuur. Een afgevaardigde vanuit het bestuur is de voorzitter van de commissie.

Op dit moment wordt de PR&A commissie gevormd door de volgende heren:

- Peter Dolfing bestuurslid
- Kees van Osch commissielid
- Hans van Kuijk commissielid
- Cor Sonneveldt commissielid
- Marius Smits commissielid