De muziekcommissie vergadert een aantal keert per jaar en buigt zich dan over het repertoire in algemene zin en de programma-inhoud van aanstaande concerten.
Tezamen met de dirigent, die op basis van zijn professionaliteit de eindverantwoordelijkheid draagt, wordt besloten aan welke stukken op de repetities gewerkt gaat worden.
De formele besluitvorming loopt via het bestuur.

De muziekcommissie wordt voorgezeten door een bestuurslid.
Het streven is om uit iedere partij minimaal een vertegenwoordiger in de muziekcommissie op te nemen.

Op dit moment wordt de muziek commissie gevormd door de volgende heren:

- Peter Dolfing 2e tenor - bestuurslid
- Jan Salet bas
- Wim Hoogervorst  1e tenor 
- Chris Plante 1e tenor
- Kees van Osch bariton
- Ton Keijzers bas
- Ingeborg Hubens a.i. dirigente