De doelstelling van ons koor kan als volgt worden samengevat:
-   We willen een koor zijn dat zich actief in de regio en daarbuiten, profileert door -met veel passie -op te treden.
-   We hebben de ambitie om een kwalitatief goed koor te worden, te zijn en te blijven. De onderlinge sfeer is daarbij belangrijk, want zingen doe je voor je eigen plezier en dat van anderen.
-   Waar mogelijk zullen we samenwerking met andere koren bevorderen en ook het initiatief daartoe nemen.
-   We zetten ons in voor het verzorgen van 2 tot 4 concerten per jaar en nodigen onze leden uit daartoe suggesties te doen.
-   Een grote mate van betrokkenheid van onze leden vinden we belangrijk. Dat blijkt onder andere door de actieve inbreng van niet alleen het bestuur, maar ook door de inzet van commissies.
-   De dirigent is eindverantwoordelijk voor het artistieke beleid, maar laat zich daarbij adviseren door een afvaardiging vanuit de leden: de Muziekcommissie.
-   Wij willen aantrekkelijke muziek brengen voor een zo breed mogelijk publiek.